Cart

{{ cart.length }} item | {{ total }} บาท

ส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ*

{{ unescapeHtml(item.product['name_' + locale]) }}
Size: {{ item.sSize.config_size.name_en }}
Price: {{ item.price }} Baht

Quantity
ยอดเงินรวม:
{{ total }} บาท

ส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ
(*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สินค้าจะคงอยู่ในรถเข็นของคุณเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แต่ไม่ถือว่าเป็นการจองสินค้า

BEST SELLER

VIEW ALL

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้ชาย แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Eclipse

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้ชาย แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Jelly in Landfill

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้ชาย แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Como Lake

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Mars

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Jelly in Landfill

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Portland

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Cloud

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อสเวตเตอร์ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ : Tonkin Monkey

1080 1030 THB

CIRCULAR กางเกงวอมขาจั๊ม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Deep Sea

980 930 THB

CIRCULAR กางเกงขาสั้น ผู้หญิง ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ : B Horizon

880 840 THB

OUR STORY

CIRCULAR นำของเสียจากอุตสหากรรมสิ่งทอมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ของเสียจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ เศษผ้าจากการตัดเย็บ และ ขยะสิ่งทอแฟชั่น ต่างๆ

CIRCULAR คัดแยกของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอตามเฉดสี และ นำมาแปรสภาพเป็นผ้าหลากสี หรือ เสื้อผ้าใหม่ โดยไม่ผ่านกระบวนการฟอกย้อม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นสินค้าที่ยั่งยืน

IMPACT

ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2
ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในการปลูกฝ้าย
ช่วยลดการใช้สารเคมีในการฟอกย้อม

LATEST PRODUCTS

VIEW ALL

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Black

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Dark Orange

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Light Brown

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Navy

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle ผ้าไม่ฟอกย้อม : Cloud

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle ผ้าไม่ฟอกย้อม : Blue Twill

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle ผ้าไม่ฟอกย้อม : Red Twill

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle : Pink

780 740 THB

COLLECTIONS

เสื้อยืดแขนสั้น ผู้หญิง

เสื้อยืดแขนสั้น ผู้ชาย

เสื้อฮู้ดดี้แบบครอป

เสื้อสเวตเตอร์

เสื้อยืดแขนสั้น ผู้หญิง

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Como Lake

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Jelly in Landfill

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Portland

480 450 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Cloud

480 450 THB

เสื้อยืดฮู้ดดี้แบบสวม

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Cloud

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Deep Sea

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ : Tonkin Monkey

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Eclipse

1380 1330 THB

เสื้อฮู้ดดี้แบบครอป

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ : Tonkin Monkey

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Cloud

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Eclipse

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : B Horizon

1380 1330 THB

#CIRCULARCLUB

THIS IS GOOD FOR YOU AND GOOD FOR OUR PLANET