Cart

{{ cart.length }} item | {{ total }} บาท

ส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ*

{{ unescapeHtml(item.product['name_' + locale]) }}
Size: {{ item.sSize.config_size.name_en }}
Price: {{ item.price }} Baht

Quantity
ยอดเงินรวม:
{{ total }} บาท

ส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ
(*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สินค้าจะคงอยู่ในรถเข็นของคุณเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แต่ไม่ถือว่าเป็นการจองสินค้า

BEST SELLER

VIEW ALL

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้ชาย แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Como Lake

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้ชาย แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Portland

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Recycled Cotton

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Mars

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อแขนกุดยูนิเซ็กส์ 2 สี : Granite stone / Coal mine

580 580 THB

CIRCULAR เสื้อแขนกุดยูนิเซ็กส์ 2 สี : Silver Sand / Granite stone

580 580 THB

CIRCULAR เสื้อคอกลมยูนิเซ็กส์ 2 สี : Lake como / Arctic

780 780 THB

CIRCULAR เสื้อคอกลมยูนิเซ็กส์ 2 สี : Sakura / Lake como

780 780 THB

OUR STORY

CIRCULAR นำของเสียจากอุตสหากรรมสิ่งทอมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ของเสียจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ เศษผ้าจากการตัดเย็บ และ ขยะสิ่งทอแฟชั่น ต่างๆ

CIRCULAR คัดแยกของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอตามเฉดสี และ นำมาแปรสภาพเป็นผ้าหลากสี หรือ เสื้อผ้าใหม่ โดยไม่ผ่านกระบวนการฟอกย้อม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นสินค้าที่ยั่งยืน

IMPACT

ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2
ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในการปลูกฝ้าย
ช่วยลดการใช้สารเคมีในการฟอกย้อม

1% for the planet คือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้มั่นใจว่า คนในรุ่นต่อๆ ไป สามารถเติบโตอยู่ได้บนโลกที่อุดมสมบูรณ์ ทางองค์กรสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจ ต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก และ บริจาค 1% จากรายได้ทั้งหมด ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านเงิน และการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ

BLab มุ่งมันที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองต่อความสำเร็จของธุรกิจ และ สร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืน CIRCULAR คือแบรนด์แฟชั่นแบรนด์แรกจากประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง B Corp ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว ว่าธุรกิจของเรา ส่งผลดีต่อทั้งสังคม,สิ่งแวดล้อม และ มีความโปร่งใส

LATEST PRODUCTS

VIEW ALL

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Black

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Dark Orange

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Light Brown

780 780 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Zero Waste : Navy

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle ผ้าไม่ฟอกย้อม : Cloud

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle ผ้าไม่ฟอกย้อม : Blue Twill

780 740 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle ผ้าไม่ฟอกย้อม : Red Twill

780 780 THB

CIRCULAR หมวกแก๊ป Life Cycle : Pink

780 780 THB

COLLECTIONS

เสื้อยืดแขนสั้น ผู้หญิง

เสื้อยืดแขนสั้น ผู้ชาย

เสื้อฮู้ดดี้แบบครอป

เสื้อสเวตเตอร์

เสื้อยืดแขนสั้น ผู้หญิง

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Como Lake

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Jelly in Landfill

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Portland

480 480 THB

CIRCULAR เสื้อยืด ผู้หญิง แขนสั้น ผ้า Single Jersey : Cloud

480 480 THB

เสื้อยืดฮู้ดดี้แบบสวม

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Cloud

1380 1380 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Deep Sea

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ : Tonkin Monkey

1380 1330 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ แขนยาว แบบสวม ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Eclipse

1380 1330 THB

เสื้อฮู้ดดี้แบบครอป

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ : Tonkin Monkey

1380 1380 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Cloud

1380 1380 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : Eclipse

1380 1380 THB

CIRCULAR เสื้อฮู้ดดี้ ผู้หญิง แขนยาว แบบครอป ผ้าเฟรนช์เทอร์รีย์ฟลีซ : B Horizon

1380 1380 THB

#CIRCULARCLUB

THIS IS GOOD FOR YOU AND GOOD FOR OUR PLANET