Cart

{{ cart.length }} item | {{ total }} บาท

ส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ*

{{ unescapeHtml(item.product['name_' + locale]) }}
Size: {{ item.sSize.config_size.name_en }}
Price: {{ item.price }} Baht

Quantity
ยอดเงินรวม:
{{ total }} บาท

ส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ
(*จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สินค้าจะคงอยู่ในรถเข็นของคุณเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แต่ไม่ถือว่าเป็นการจองสินค้า

OUR STORY

CIRCULAR นำของเสียจากอุตสหากรรมสิ่งทอมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ของเสียจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ เศษผ้าจากการตัดเย็บ และ ขยะสิ่งทอแฟชั่น ต่างๆ

CIRCULAR คัดแยกของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอตามเฉดสี และ นำมาแปรสภาพเป็นผ้าหลากสี หรือ เสื้อผ้าใหม่ โดยไม่ผ่านกระบวนการฟอกย้อม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นสินค้าที่ยั่งยืน และ สร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกใบนี้

สิ่งที่ CIRCULAR ทำ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสำหรับอนาคตร่วมกันของทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้

FROM WASTE TO WARDROBE

BLOG

{{ blog['title_' + locale] }}

{{ blog['short_content_' + locale] }}

PARTNERS

SC GRAND เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลสิ่งทอด้วยการสร้างสรรค์สินค้าที่ผลิตจากของเหลือประเภทสิ่งทอ เพื่อผลกระทบที่ดีต่อโลกใบนี้ จากประการณ์กว่า 55 ปีในวงการรีไซเคิลสิ่งทอ และ ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพของโรงงาน และ ผลิตภัณฑ์ เช่น OEKO-TEXT และ Global Recycled Standard เราจึงเลือกใช้ผ้าจาก SC GRAND สำหรับสินค้าทุกชิ้นของ CIRCULAR

1% for the planet คือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้มั่นใจว่า คนในรุ่นต่อๆ ไป สามารถเติบโตอยู่ได้บนโลกที่อุดมสมบูรณ์ ทางองค์กรสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจ ต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก และ บริจาค 1% จากรายได้ทั้งหมด ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านเงิน และการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ

BLab มุ่งมันที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองต่อความสำเร็จของธุรกิจ และ สร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืน CIRCULAR คือแบรนด์แฟชั่นแบรนด์แรกจากประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง B Corp ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว ว่าธุรกิจของเรา ส่งผลดีต่อทั้งสังคม,สิ่งแวดล้อม และ มีความโปร่งใส